כללי

השימוש באתר כפוף תצאים להלן. כל המשתמש/לקוחות באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה.

מוצרים

החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את תוכן האתר ואת המוצרים הנמכרים בו. החברה אינה מתחייבת למכסה, זמינות או מגוון כלשהו

רכישות

רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט כל אדם, שהינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: "כרטיס אשראי") או באפליקצית ביט.

החברה תבטל עסקות אם יופרו תנאי הסכם זה על ידי הלקוח, עסקה תבוטל על ידי חברת האשראי, 

אזורים בהם החברה אינה פעילה או שהמשתמש אינו פועל באופן חוקי.

משלוחים

אספקת המוצר תהיה באיסוף עצמי או במשלוח בהתאם לישוב ובזמנים שנקבעו בעת הרכישה.

האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

אחריות

האתר אחראי על טיב המוצרים. אם חלה תקלה באחד המוצרים אנו פנו אלינו ואנו נחליף את המוצר הפגום.

האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו.

שינויים וביטולים לרכישות

מבצע פעולת הרכישה באתר רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

במקרה ולקוחות רוצים לבטל את העסקה לפני המשלוח אנא צרו קשר

במידה והלקוח לא שילם רשאית החברה לבטל את ההזמנה.

ביטול לאחר משלוח מוצר. ניתן להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. המוצר מיועד לשימוש אישי בלבד, ולכן פתיחת האריזה תחשב לשימוש. אחריות החזרת המוצר היא של הלקוח. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך ביניהם, כמתחייב לפי חוק הגנת הצרכן.

הלקוח יבדוק את המוצר בעת קבלתו. אם והמוצר הגיע פגום בדרך כל שהיא, החברה תדאג לספק מוצר חדש ללקוח על חשבונה.

מחירים

החברה יכולה לעדכן את המחירים בכל עת ללא הודעה המוקדמת.

המחירים כוללים מעמ.


שינויים לתנאי שירות ופרטיות

החברה יכולה לעדכן תנאים אלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

מדיניות פרטיות

רכישת הלקוח נשמרות במאגרי החברה.

פרטי לקוחות אשר נרשמו למערכת ישמרו במאגרי החברה.

פרטי כרטיסי אשראי לא נשמרים במאגרי החברה. פרטים אלו מעובדים על ידי חברת סליקה מוסמכת חיצונית.

באתר מותקנות מערכות סטטיסטית צד ג למעקב אחר שימוש באתר על מנת לזהות בעיות ולשפר את השרות.

לצורך פעילות האתר וסטטיסטיקות האתר משתמש בטכנולוגית עוגיות/cookies.

דיוור

המשתמש/לקוח נותן את הסכמתו לקבלת חומר דיוור או שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982). ניתן לבקש הסרה בפניה באתר

שונות

החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. המשתמשים מבינים כי אין אבטחה מושלמת.

החברה איננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר יפעל בכל עת ללא הפרעות או תקלות

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התנאים, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או בקשר לתנאי השימוש, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

בכל שאלה או בעיה אנו פנו אלינו